top of page

Ajatuksia kuvataidekasvatuksesta

                                                                                Kuvataidekasvatuksessa minulle keskiössä on taide.

Taide avaa mielestäni oven maailmaan joka ei ole todellinen tai kopio tästä vaan aivan omanlaisensa maailma. Se antaa mahdollisuuden tutkia ja ihmetellä, yhdistellä ja keksiä asioita jota vain mielikuvitus rajoittaa. Taide auttaa, taide parantaa, taide ymmärtää tai herättää julmasti vain kertoakseen jotain mikä tarvitsee tulla kerrotuksi.

 

Taide on minulle itseisarvo.

Vahvuutena minulla on kuvataiteilijan tausta. Ymmärrän taiteellista prosessia ja sen vaatimaa aikaa. Haluan että oppilaani saisivat kokea sen saman mitä minä olen taiteen kautta kokenut. Mielestäni se into jonka uuden materiaalin kokeileminen tai tyhjän paperin mahdollisuus, on kaiken opettamisen ja oppimisen ydin. Se on inspiroivaa ja tarttuvaa että sen kokeminen tekee ohjaushetkistä upeita. Pystyn samaistumaan taiteen kokonaisvaltaiseen otteeseen sen tekijästä. Tiedän mitä se ottaa ja kuinka paljon se antaa.

Hyvän kuvataideopetuksen tulee antaa tilaa oppimiselle. Sen tarkoitus on luoda ympäristö jossa on tilaa kokeilla, erehtyä ja onnistua. Hyvä kuvataideopetus koostuu avoimesta dialogista, joka parantaa oppilaan vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa kykyä perustella omia valintojaan. Se antaa luottamusta tuoda esille omaa näkemystään ja tapoja ilmaista itseään. Asioita joilla on arvoa myös taiteen tekemisen ulkopuolella.

Tärkeintä mielestäni on kuitenkin saada oppilas luottamaan omaan taidekäsitykseensä ja siihen että taide voi olla mitä vain hän itse haluaa. Opettajana minulla on tavoitteena luoda tasa-arvoinen ja vuorovaikutuksellinen suhde oppilaisiini. Haluan oppia heiltä yhtä paljon kuin minä voin mahdollisesti heille opettaa.

Taiteen opettaminen on haaste. En edes ole varma voiko taidetta opettaa. Taiteen tekemisen tulee lähteä liikkeelle sisäisestä motivaatiosta ilmaista itseään taiteen keinoin. Taiteen tekemisen tulee motivoida tekijäänsä. Taide antaa paljon sisältöä elämään ja sen kautta on mahdollista oppia itsestään ja muista sekä meitä ympäröivästä maailmasta. Tärkeimpänä haluaisin saada oppilaani osaksi sitä hienoa maailmaa joka taiteen (tekemisen) kautta on meidän kaikkien ulottuvilla. Haluan opettajana olla ohjaaja joka auttaa löytämään oma tapansa tehdä ja ilmaista itseään. 

Opetuskokemus

2016         Kulttuurisen vanhustyön projekti, Seinäjoen kaupunki

2013-16     Elävä malli, PIMA, tuntiopettaja Seinäjoen kansalaisopisto Seinäjoki

2013-14     Grafiikan työpaja, tuntiopettaja Taidekoulu Oiva Seinäjoki

2012-16     Sarjakuva työpaja, tuntiopettaja Taidekoulu Oiva Seinäjoki

2012         Itämeriaiheinen maalauspaja, Varikko Seinäjoki

2008         Harjoittelija, Lahden Taidemuseo lahti

2007         Harjoittelija, Lahden kulttuuritoimi Lahti

2004-05    Harjoittelija, Taidekoulu Oiva Seinäjoki

bottom of page