top of page

Tapa jolla nimesi kirjoitat

Arktikumissa Rovaniemellä on esillä kuvataidekasvatuksen syventävän taideproduktion näyttely 26.4- 28.5.2018. Näyttelyn teema on Normileikki/Muodonmuutos.

Teokseni on installaatio joka käsittelee samanaikaisesti sekä samankaltaisuutta että eroavuutta. Saman kokoiset paperilaput symboloivat meissä olevaa samankaltaisuutta ja niihin kirjoitetut nimet ovat uniikkeja.

Teos koostuu kerätyistä kirjoituksista, jotka kirjoitustapaa seuraten rei`itän ja näin valo läpäisee tekstin. Lapuista muodostuu pallo joka on valaistu.

Teosteksti:

TAPA JOLLA NIMESI KIRJOITAT

katalogiteksti tulevasta teoksesta

Tapa jolla kirjoitat nimesi, on osa identiteettiäsi. Kirjoitat nimesi useasti, miettimättä, niin että siitä tulee automaatio, mekaaninen suoritus. Tapa jolla nimesi kirjoitat, on uniikki. Ja se kertoo sinusta enemmän kuin mikään muu kirjainyhdistelmä. Teos pohtii yhtä aikaa sekä samankaltaisuutta että erilaisuutta.

The way you write your name is part of your own identity. You write your name repeatedly, so it become`s automatic, mechanical act. The way you write your name is unique. And it tell`s more about you than any other letter combination. This workr reflects about similarieties and differencies at the same time.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page